דמוקרטון עמל 2018

דמוקרטון עמל 2018
 
"אנחנו מדברים על דמוקרטיה ללא הפסקה. המושג נשמע ברדיו ונכתבות עליו אלפי מילים בעיתונות. האם המשמעות הצרה של תרגום המושג "דמוקרטיה" מיוונית עתיקה; "דמוס" – חבר האזרחים
ו – "קרטיה" – משטר או שלטון, טובה דיה? כנראה שלא. האמת, אנחנו בוחרים שלא להגדיר הגדרות בסגנון מילוני.
במקום זאת אנחנו מגישים לעשרות אלפי תלמידי רשת עמל שורה של דילמות המאפיינות חיים בדמוקרטיה תקשורתית מודרנית, כמו ישראל." במילים אלו נפתחה כל אחת מ 11 הדילמות של דמוקרטון 2018 – שנשלחו לבתי הספר. זהו מיזם חינוכי ערכי המקיף את כל בתי הספר של רשת עמל ומשלב אינטראקציה בין כל מגזרי החברה הישראלית, מומחים מהקהילה ואנשי חינוך. במהלך חודש פברואר 2018 קיימנו תהליך רחב היקף, בו אלפי תלמידים של הרשת עוסקים בהרחבה בליבון הדילמות, תוך התמודדות עם משימות המובילות אותם ללמוד ממגוון מקורות ולייצוג הידע בדרכים מגוונות.

מנכ"ל קבוצת עמל עו"ד רוית דום עיני: "הדמוקרטון שקיימנו השנה לראשונה בקבוצת עמל, מבטא את הרוח החדשנית וההישגיות של הרשת. כשאנו מדברים על הצורך לשבור את "השיטה", הדמוקרטון הוא אחד הכלים לכך, בדגש מאוד חזק של הפן הערכי והמעורבות החברתית. לא עוד "שינון" אלא לימודים פרקטיים דרך הבנה, תעוזה, התנסות ושיח ביקורתי, תוך עידוד בני הנוער לעצמאות מחשבתית כבר בגיל 16 שבו הם מעצבים את זהותם כאזרחים במדינת ישראל".

מטרתו הכללית של הדמוקרטון – מרתון הדמוקרטיה – היא לעורר חשיבה ודיון במערכת חוקים, כללים, קודים אתיים, ומיצגים בתחומיה של הדמוקרטיה במדינת ישראל, והנה מספר דילמות, שבהן עסקו התלמידים

ד"ר רונית אשכנזי סמנכ"ל לפדגוגיה של קבוצת עמל: "רמת התוצרים של התלמידים ואיכותם הגבוהה, הפתיעה אף אותנו. הסרטונים, הפודקסטים, והמוזיאונים הוירטואליים המרשימים שיצרו התלמידים, מעידים על תהליך עומק שחוו. השימוש בטכנולוגיות מתקדמות, הלמידה ממומחים ומתן אתגר יצירתי לתלמידים, הביאו אותם לעסוק בשאלות דמוקרטיות משמעותיות, תוך שהם לומדים היטב את מגוון הטיעונים של כל צד, ומציגים אותם בדרך מעניינת ומעוררת חשיבה. החיבור בין התלמידים מהמגזרים השונים וממגוון אוכלוסיות בחברה הישראלית, הביא עוד נדבך מרתק לעיסוק בדילמות. התלמידים לא רק דברו על סובלנות ושונות והכרת האחר אלא אף חוו אותה בפועל".  

דמוקרטון 2018​​​