הזמנה מגמת תיאטרון יא 2017

מגמת תיאטרון י"א 2017 בית ספר עין חרוד שמחה להציג: מונולוגים דיאלוגים!